generating new hash

Industrieelektriker:in : Meine Berufserfahrung
Код за запаметяване:
0255-0471-0569-0658-0307

Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Industrieelektriker:in Индустриален електротехник

1

Колко често си правил/а това?

Werkstücke anreißen

Отбелязване на детайли