Übersicht der Berufe Przegląd zawodów

Obszary zawodowe

Chcesz rozszerzyć swoje słownictwo zawodowe?

Tutaj znajdziesz ważne pojęcia lub czynności dla poszczególnych zawodów przetłumaczone na 11 języków. Kliknij pole z wybranymi językami i pobierz plik. Pobranie wszystkich plików razem: plik ZIP.
Nowe zawody online!
Propozycje wykorzystania w nauce podane są w punkcie IQ języka niemieckiego dla zawodów i na lernox.