Можеш по всяко време отново да извикаш твоята оценка.


Копирай кода за запаметяване или го разпечатай, за да имаш винаги достъп до твоите данни.

Übersicht der Berufe Преглед на професиите

0
Професионални сфери

Специалист в хотелиерството и ресторантьорството

Технолог в хранително-вкусовата промишленост

Специалист по продажба на хранителни продукти - печива

Готвач/готвачка